Beställare: Fritidsförvaltningen Malmö

Torups frilufsområde

torupsfrilufs

Det gamla magasinet i Torup innehåller servering och motionsanläggning. Framför den färdigställdes 1998 en uteservering med syfte att rymma många. Platsen har senare kompletterats med en småbarnslek. Mindre kompletteringar som informationstavlor, och staket har utformats med ett genomgående uttryck.

Torups-bsfriluftsomr-aade-3
Torups-bsfriluftsomr-aade-2