Beställare: Malmö gatukontor

Pildammsteatern, Malmö

header

Pildammsteaterns scen behövde rustas och anpassas till sin funktion som välanvänd sommar- utescen. Väderskydd, goda backstage-funktioner, handikappanpassning och permanent plats för mixer- bord ingick i uppgiften. Stor hänsyn togs till platsens historia vid utformning och materialval.

Pildammsteatern_Malm-oe-3

Pildammsteatern_Malm-oe-4