Beställare: Burlövs komun

Boulebanor, Svenshögsparken

Svenhogsparken_boule

 

Bouleföreningen Smekulan i Burlöv behövde fler banor. Ett samarbete med Burlövs Kommun och Burlövsbostäder ledde till att 20 banor och ett klubbhus kunde anläggas i en befintlig park, Svenshögsparken.

Banorna strålar ut från en cirkulär plats där klubbhuset är beläget. Befintliga träd har kompletterats med plataner som förstärker cirkelformen.

I anslutning till boulebanorna har en småbarnslek och en fruktträdsplantering anlagts. I anläggningen ingår även grillplats och gott om sittplatser i söderläge.

Boulebanorna är öppen för allmänheten. Eleverna i den närliggande skolan har erbjudits undervisning i boule av de föreningsaktiva.