Beställare: Malmö Gatukontor
Anläggningsår: 2002

Riseberga Sydost, Malmö

header

I samband med exploatering av ett grönområde för småhus i Riseberga i Malmö anlades en bostadsnära park med gång- och cykelstråk, planteringar och en närlekplats. I uppdraget ingick också att lösa problemet med buller från den närliggande Sallerupsvägen.

Träd av olika arter står i ett rutnät över hela parken. En liten skog av vide anlades, den utgör en egen värld i sig. I den finns mindre rum med linbana, klätternät och labyrint. Rummen är förbundna med smala stigar i bark.

Risebergaparken-2

Risebergaparken-3