Beställare: Lundafastigehter AB

Vikingaskolan, Lund

Vikingaskolan.pubSkolgården projekterades i samband med tillbyggnad med högstadiedel till befintlig låg- och mellanstadieskola från 1970-talet och stod klar 1998.
Skolgården är anpassad till olika åldrars behov – från de yngre barnens behov av rörelse och rollekar till de äldre högstadiebarnens behov av att sitta och kolla i trevliga omgivningar. Gränsen mellan yngre och äldre barn har utformats som en gradäng med blommande träd. Denna fungerar också som skolans samlingsplats.
Vikingaskolans skolgård innehåller olika typer av rum för olika stämningslägen. Det finns bollplaner både för lagspel och för socialt spel, det finns lugna platser i form av trädgårdar och lekredskap av olika slag.

En befintlig avenboksridå har bevarats i så stor utsträckning som möjligt, eftersom skogen är den mest inspirerande lekmiljön för barn. På Vikingaskolan kan man hitta de flesta i naturen förekommande trädslag.

Skolgården innehåller två trädgårdar medolika karaktär. I ’allmogeträdgården’ finns ett stort solur, via vilket man sas har kontakt med hela universum! Trädgårdarna gör skolgården trivsam både för lärare och elever, vilket medför tryggare rast och ökad kontakt mellan vuxna och barn.

Invid varje arbetsenhet finns möjlighet att odla. Skolgården erbjuder därmed extra grupprum utomhus. Gradänger är utförda i trä och sittvänliga. Här är det möjligt att enkelt samla hela klassen ute.

Framkomlighet, trygghet och bekvämlighet är självklara funktioner. Orienteringen är särskilt viktig. Skolgården är utformad så att man lätt hittar parkering och huvudentré.

Vikingaskolan.pub
Vikingaskolan.pub