Beställare: Lundafastigheter

Lovisaskolan i Lund

LovisaskolanLovisaskolan ritades av I. Hammarskjöld-Reiz 1959/1969. Nu var det åter dags att förändra skolan. Ytterligare en byggnad skulle läggas till för att skolan skulle rymma fritidsavdelning för åk F-3.
För att få den lilla skolgården att fungera har alla platser runt skolan tagits i anspråk för barnens räkning. Skolgården rymmer platser för såväl fartfylld lek som lugna, gröna platser för stillsam lek och kontemplation.

Omsorgsfull materialbearbetning har präglat projektet. Marken beläggs med grå betongplattor med inslag av gul markklinker, ett material som åldras med värdighet och som knyter an till 50- talsarkitekturen och byggnadernas färgsättning.

Att uppnå en god orienterbarhet har varit viktigt och det återspeglas i det nya huvudstråket som löper tvärs igenom hela skolgården.

Särskild omsorg har också lagts på att gestalta miljön utifrån barn med s.k. bokstavshandikapp.

Lovisaskolan039
Lovisaskolan045