Företaget

Presentation Svenska Landskap AB

Vår verksamhet som inriktar sig på program, skisser och detaljprojektering av utemiljö, miljöer där högt vistelsevärde är viktigt, dvs parker, offentliga rum, bostäder, skolor, barnomsorg, äldreomsorg, vård, idrottsplatser, företag mm.

Vi arbetar utifrån ett stort intresse för människors behov och våra sätt att använda utemiljön i olika sammanhang. God gestaltning är vår ledstjärna, det ger skönhet, begriplighet, god funktion och rimlig ekonomi.

Ekologisk grundsyn och ett nära samarbete med beställare, brukare och sidokonsulter utgör basen för vårt arbete.

Vi har varit verksamma under många år och därigenom tillägnat oss en god kompetens och erfarenhet inom vårt fält.