Beställare: Projektinnovation AB

Max Hamburgerresturang, Lund

Max.pub

Hamburgerkedjan Max drive-in-restaurang vid Kung Oscars Bro i Lund stod klar hösten 2001.

Utemiljön skall förutom att ge ett representativt och välkomnande intryck tillgodose ett smidigt trafikflöde – framför allt för kunderna, men även för varutransporter och sophämtning.

Med hjälp av markbeläggningen anges de olika ytornas funktion och dignitet. Besöksparkeringen är i asfalt medan miljön närmast restaurangbyggnaden är i betongsten. Körytorna är lagda i fiskbensmönster. Uteserveringen har ett lugnt golv av större betonghällar. En bred kantsten med liten visning håller samman vistelseytan närmast byggnaden och skiljer denna från de omgivande trafikytorna.

Ett stråk i betongsten leder besökare till fots in mot restaurangentrén. Trafikpilar och övriga vägmarkeringar är utförda i gul markeringsmassa på asfalt och gul betongsten i betongstensyta. Utformningen av markeringarna i betongsten är speciellt framtagna till projektet.

Max.pub