Beställare: Malmö stad m.fl.
Tävling, 3:e pris

“Vara”

header

TÄVLINGEN

Malmö stad, Movium, Svenska Kommunförbundet och Bo01 bjöd år 2000 in till en tävling om ekologisk lekplats i Västra Hamnen i samband med bomässan Bo01. Lekplatsen skulle innehålla en prefab- och en platsbyggd del. Vårt förslag till platsbyggd lekplats erhöll 3 pris.

FÖRSLAGET Lekplatsen bygger på kraften i naturens egna element – växter, vind, sten, vatten – och består av skog omgiven av en vattenväg. Vattnet drivs med hjälp av ett vindkraftverk. Ihåliga trädstockar och vindorglar förstärker med vindens och barnens hjälp de naturliga ljuden – vattnets porlande och trädens sus – på platsen.

UR JURYNS UTLÅTANDE ‘Ett sinnligt förslag som förmedlar lugn och som ger utrymme för barnens egen inneboende kreativitet och leklust’

 

 VARA-23 VARA-3
 VARA-21  VARA-4
 VARA-22