Temalekplats “Rörelse”, Enskifteshagen Malmö

Beställare: Malmö Stad Gatukontoret

Enskifteshagen utgör ett parkstråk i Malmö, en del av förbindelsestråket mellan centrum och bl a Rosengård. Parken upplevdes som ogästvänlig och mycket otrygg. Uppdraget var att rusta upp den befintliga lekplatsen på temat “Rörelse”.

R”relselek 090617_GG 021Lekplatsens alla delar spinner på temat, både redskap, utrustning, utformning och detaljer.

Efter upprustningen blev lekplatsen ett ‘vattenhål’, den attraherade alla åldersgrupper och förvandlade den otrygga parken till en vänlig, leende, populär och alltid välbesökt plats – därmed också trygg.Enskifteshagen Beskuren