Beställare: Sjöbo komun
Anläggningsår: 2008

Vollsjö skola, Sjöbo

vollsjoskola
I samband med tillbyggnad av skolbyggnaden skulle även utemiljön rustas upp. Skolgården inklusive en förskolegård är utformad för att stimulera barns och vuxnas sinnen, ska inspirera till olika former av lek och samvaro samt ge möjlighet till lugn och återhämtning. Utemiljön ska även fungera för undervisning liksom den ska ge plats för tekniska funktioner som parkering och varutransporter. Tillgänglighet är en självklar förutsättning för gestaltningen.

Den aktiva leken tillgodoses genom lek- och idrottsredskap och cykelingor mellan buskage av vide och avenbok. För vila och lugn samvaro finns gräsytor med blommande buskar och träd. Här finns även bersåer med sittmöjligheter som kan användas till undervisning, samt en grillplats.

Norr om själva skolgården anläggs en gräsfotbollsplan. Sittgradänger och grässlänter runt planen fungerar som åskådarplatser, både vid matcher och vid större samlingar.

Vollsj-oe-bsskola-2
Vollsj-oe-bsskola-3

Vollsj-oe-bsskola-4