Nydalaskolan i Malmö

Beställare: Malmö Stad Serviceförvaltningens ERUF EKO-grupp

Nydalaskolan är en F-5-skola byggd på 1960-talet. Den har en karg, hård och sliten utemiljö med dålig funktion och i det närmaste inga gröna ytor.

Skolan ingick i det treåriga projektet ERUF EKO ’Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse’ vars syfte var att hitta ledtrådar till utvecklingen och marknadsnischer för hållbar upprustning. Nydalaskolan, lyftes fram som ett exempel på tillämning.

Vårt uppdrag var att ge skolgården ett innehåll som stöttade elevernas inlärning och som illustrerade ekologiskt tänkande.(Fas 3 gr366nt tak.psd)

 

Vyer_a-b
Microsoft Word - Dokument1