Kirsebergs ishall i Malmö

Beställare: Malmö Stad Serviceförvaltningen, ERUF EKO-gruppen

Syftet med det treåriga projektet ERUF EKO (Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse) var att hitta ledtrådar till utvecklingen och marknadsnischer för hållbar upprustning av bostadsområden och byggnader. Kirsebergs Ishall utgjorde ett av pilotprojekten. Fokus lades på ekologisk hanteringen av dag- och smältvatten från hallen, på försök med fasadgrönska, på ett värdigt och välkomnande utseende samt på en socialt sett bättre fungerande utformning av anslutande utemiljö.st”rst

ev1 ev2 Fas 1 Vy entr‚ kopia Fas 2 Snitt damm kombiplan kopia