Beställare: Malmö Stad, Fritidsförvaltningen

Handikappbadet, Malmö

Handikappbadet var efter många års flitigt användande i behov av en upprustning. Den var svårtillgänglig och kändes oskyddad.

Gestaltningen tar fasta på vågornas böljande former. Den nya solplatsen ligger skyddad innanför en låg strandväxtbeklädd mur som böljar sig fram som gräns mellan sand- och gräsytor. Gräsytorna genom- korsas av ett vågigt rutnät av gångar, vars syfte är att göra platsen lätt tillgänglig för rullstolsburna solbadare.

På baksidan kompletteras den befintliga anläggningen med träd för skugga. De befintliga kullarna med buskvegetation kompletteras med ytterligare en som tillsammans med träden skapar rumslighet i den förut så vidöppna platsen.

Handikappbadet.pub


IMG_8759_exp-011.rev2

Handikappbadet-bsBilder_Malm-oe-2

Handikappbadet-bsBilder_Malm-oe-3