Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret
Anläggninsår: 2006

Gröningen spontanidrottslpats

Gröningen

I en bostadsnära park har en av Malmös första spontanidrottsplatser anlagts. Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar som ska uppmuntra till rörelse, lek och idrottande på egen hand.

Anläggningen innehåller en multisportarena med konstgräs som kan användas till en rad olika bollsporter. Dessutom innehåller anläggningen streetbasket, löparbana, beachvolleyplan, boulebana och en mindre lek. Centralt finns ett gradängsystem i trä där man kan samlas för att betrakta det som händer.
Stor vikt har lagts vid samråd med de boende i området och den intilliggande skolan, som kommer att utnyttja anläggningen i sin idrottsundervisning.

Gr-oeningen-2
Gr-oeningen-3