Beställare: Tekniska förvaltningen, Lund

Rondell, Norra Ringen, Lund

Norra_Ringen_rondell.pub

I samband med en omläggning av trafiken i korsningen Norra Ringen/Getingevägen togs ett antal förslag till gestaltning av två rondeller fram. Förslaget bygger på formstarka element som kan upplevas av bilisterna utan att de distraheras. De tre drumlinformade kullarna liknar strandade valar och återknyter till akvarietemat i tunneln under rondellen. Drumlinerna belyses med släpande ljus som framhäver dess former kvälls– och nattetid. På våren omges de gräsbeklädda drumlinerna av ett hav av blå scilla.

Norra_Ringen_rondell.pub