Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Centralplan, Malmö

Malmš CMetro Ark.sept 2004
I samband med planering av Citytunneln byggdes hela Centralplan framför Malmö Centralstation om. Stadsmässighet, tydlighet, hög finish och god tillgänglighet för alla transportslag var styrande i vårt arbete med gestaltningen. Ledstråk i beläggningen gavs ett stadsmässigt uttryck. Platsens historiska dignitet förankrades i materialval och disposition. Centralplans nya utseende tilldelades Region Skånes Arkitekturpris år 2004.

Centralplan_Malm-oe-3
Malmö C Metro Ark. sept 2004
Artikel C-plan