Beställare: NCC

Kv. Lekatten, Malmö

Vår ville skapa en oas mitt i den brusande staden. Via ett genomtänkt formspråk och konsekvent använda material och färger har vi velat hålla samman gården. Hela utemiljön utgörs av ett bjälklag med underliggande garage, målsättningen var att gården trots det skulle upplevas som ”naturlig”.

Boende och äldre har tillgång till sittplatser i både soliga och avskilda lägen. Centralt finns en öppen gräsyta för springlek, vila och gemensamma aktiviteter.

R”rsj”parken aug08 174

 

R”rsj”parken aug08 181

Växterna är valda under temat marktäckare med strödda, blommande solitärbuskar. Buskarna blommar över en lång säsong och har vintergröna inslag. R”rsj”parken aug08 169

Som en övergång mellan stad och innergård har gatsten och grå betongplattor använts på ett för Malmö traditionellt sätt utmed husliv, trottoarer och i portalerna.Lekatten_1