Beställare: Mjöbäcks Entreprenad AB

Kv. Hytten 8, Malmö

header

Utmaningen till fastigheten i Kv. Hytten 8, Västra Hamnen, var att på liten yta anordna uteplatser, cykelparkering och trivsamma förutsättningar för gemensam utevistelse och lek.

En grått spaljéverk håller samman gården tillsammans med golvet av gul klinker.

En paulun i järn, översållad av blommande klätterväxter, skyddar sittplatsen och utgör gårdens smycke. Dagvattnet samlas upp och fördröjs i en liten vattenspegel.

Kv-bsHytten

Kv-bsHytten-2
Kv-bsHytten-3

Kv-bsHytten-4