Beställare: Sundprojekt AB
Anläggningsår: 2007-2008

Kv. Kronolotsen, Malmö

header

Kommen från den öppna, karga miljön utanför kvarteret möts du av en lummig gårdsmiljö med rika upplevelser i den lilla skalan. Formspråket är en blandning av geometriska och organiska former. Kvarteret annonseras med ett antal höga master med klätterväxter Mellan kajhusen skapas tre intima gårdar som ges en tydlig inramning av klippta häckar. Där finns skyddade sittplatser i västerläge, en liten lekplats, vårdträd och perennrabatter. Mitt i kvarteret ligger det samlande parkrummet — en generös, nedsänkt gräsyta inramad av vinddämpande oxelträd med plats för gårdsfester, midsommarfirande, bollspel m m. Föreningens gemensamma lekplats har fått kvarterets bästa solläge. Intill finns ett större antal sittplatser vid prunkande rabatter.

Kv-bsKronolotsen_Malm-oe

Kv-bsKronolotsen_Malm-oe-2

Kv-bsKronolotsen_Malm-oe-1