Kv Fyen, Malmö

Fyen_Presentation_130704

Gestaltningen av gården syftar till att skapa en vacker, trivsam och användbar boendemiljö.

Formspråk liksom material, utrustning och växtval tar avstamp i den tidsepok (1940-talet) som kvarteret härrör från – en tid som är berömd för sin höga kvalitet och omsorg i bostadsbyggandet, i byggnader såväl som i utemiljön.

Ledorden för utformningen är skönhet, enkelhet och funktion i kombination med stor omsorg om detaljer.

Fyen_Presentation_130704