Beställare: JM, Malmö

Brf. Kaj 33, Malmö

header

Kaj 33 ligger näst längst ut i Dockans norra kvarter. Klimatet här ute är tufft. Salta havsvindar trycker på från sydväst en stor del av årets dagar.

Gården är gestaltad för att stå i kontrast till det karga och vindpinade. Här inne ska de boende finna en lugn, grön, blommande oas att titta på och vara i.

Strikta häckar, ackompanjerade med grupper av klotformade träd, tar ner skalan, dämpar vinden och skapar en mängd olika rum och lugna, läiga sittplatser . Rummen är antingen fyllda av frodigt gräs eller blommande perenner. Det gröna bildar en grafisk kontrast mot perennernas lila toner.

Dockan-bsKaj-bs33_Malm-oe

Dockan-bsKaj-bs33_Malm-oe-2
Dockan-bsKaj-bs33_Malm-oe-3

Dockan-bsKaj-bs33_Malm-oe-4