Bladins skola i Malmö

Bladins Illustrationsplan A2Beställare: Bladins Skola

Bladins skolas skolgård var innehållslös och levde inte upp de de förväntningar personal, föräldrar och elever hade på den.

Vi tog fram ett förslag på utformning i nära samarbete med skolan. Den relativt lilla ytan till trots kunde vi tillgodose barnens behov av grönska och olika typer av lek och vistelse, både rörelse och lugn. Även skolans image gavs ett lyft.