Beställare: Malmö stad, Gatukontoret

Vikingaparken i Malmö

header

 

Vikingaparken ligger centralt i Svågertorps verksamhetsområde i Malmö. Under utgrävningstiden inför exploateringen gjordes förvånande arkeologiska fynd, ett flertal bosättningar från vikingatiden hittades och grävdes ut. Vi tog till vara dessa unika fynd genom att ge parken temat vikingatid och rekonstruerade tillsammans med utgrävande arkeologer stora delar av fynden. Det största huset byggdes upp i sitt bärande skelett och stolparna till övriga hus funna vid utgrävningarna markerades med ‘sittkubbar’. En brunn markerades också liksom ett litet grophus, alla exakt på sina fyndplatser. Vi försökte också illustrera livet på vikingatiden, dels med inhägnade odlingsytor för lin och sädesslag och dels med skoglika trädsamlingar med arter funna vid utgrävningarna, bl a alm-askskog och bokskog, typiska för denna del av Sverige.

Parkens funktion är rekreativ lunga för de stora omgivande arbetsplatserna, men också historiskt bärande utflyktsmål för skolor och annan undervisning.

Microsoft Word - Vikingaparken i Malm.doc