Beställare: Malmö Gatukontor
Anläggningsår: 2008

Kungsparken i Malmö

Kungsparken

Som en del av ett större förändringsarbete för Kungsparken har gränserna mot omgivande gator fått nya planteringar. Perenna marktäckare och solitärbuskar ger karaktären av vildväxande skogsvegetation under de befintliga, skuggande träden. 240´000 lökar gav en överdådig blomsterprakt redan första säsongen.

Kungsparken-1

Kungsparken-3

Kungsparken-6
Kungsparken-5

Kungsparken-4
Kungsparken-2