Beställare: Malmö Stad

Stadiontorget i Malmö

header

Vårt förslag: Stadiontorget formas som en plats för lek och allvar, samvaro och upplevelser, spänning och avkoppling. Karaktären är storskalig – dels för att matcha byggnaderna, dels för att spegla de stora idrottsinsatser som de båda arenorna blir skådeplats för liksom det stora arbete som villkorar dessa insatser. Platsen utstrålar lugn och enkelhet. I utrustning och möbler finns ändå en lekfullhet inspirerad av olika symboler för idrott. Bänkarna i form av siffror t ex är tillverkade i genomlyst betong i friidrottens typiska klara färger. Det är en tålig plats. De valda materialen är slitstarka, ytorna är fria och öppna. Det är en vacker plats. Platsen ger en fin upplevelse även när den är tom. Trädens kronor, de bearbetade markmaterialen och de speciella detaljerna bidrar till det. Det är en vänlig plats. De strödda platanerna binder samman byggnaderna, är sköna för ögat och stärker samtidigt Stadionparkens idé som starkt samlande socialt stadsrum, dit man kommer både som utövare, åskådare och besökare. Honnörsord: Vacker, värdig, storskalig, mänsklig, vänlig, tålig, funktionell, speciell, lekfull, och respektfull.

SIFFROR_SKISS
siffror-farg

BTG_MONSTER_Farg_2