Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret
Augustenborgsparken i Malmö

Temalekplats och -trädgård ‘Musik’, Malmö

Aug_Musik.pub

UTFORMNING

Lekplatsen i Augustenborgsparken i Malmö har byggts om och getts temat Musik. I anslutning till lekplatsen har en trädgård anlagts, också den med temat Musik.

Pergolan som inramar lekplatsen i norr fungerar dels som skyddad sittplats, dels som ram för olika ljudalstrande objekt. Intill pergolan finns två stycken amadindor – xylofoner – stämda i två olika skalor. I klätterställningen är en parabol monterad som kommunicerar med en parabol placerad på kullen tvärs över gångvägen. I dessa två paraboler kan man höra varandra viska trots att avståndet dem emellan är stort.

Lekplatsen omgärdas med en kraftfull videplantering som lekbuskage. I denna plantering skapas ett ”tyst” rum, ett litet invallat rum med tak och väggar av vide och med golv av bark.

I anslutning till lekplatsen anläggs en bearbetad trädgård med sittplatser. Trädgården illustrerar fyra olika stämningslägen inom den klassiska musiken; Allegro, Andante, Adagio och Grave. Musikträdgården avslutas med ett Crescendo; när man kommer ut ur videvalvet som avslutar trädgården möts man av en stor utsikt över parken och himlen.

Aug_Musik.pub
Aug_Musik.pub

 

Musiklektrg plan helhet