Värpinge Torg, Lund

Beställare: LKF AB

Värpinge Torg byggdes på 80-talet och brast i både funktion och utseende. Uppdraget var att göra torget levande och attraktivt för alla åldrar, fr a för barnen, och samtidigt ge en mer upphöjd image till sitt bostadsområde. Förutsättningarna för butikerna optimerades och torgets äldreboende gavs möjlighet till trivsam vistelse och rörelse.

IMG_1628

IMG_1635

Skiss 110830 Struktur