Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Söderkullatorget

Soderkullatorget

Söderkullatorget ligger inom bostadsområdet Söderkulla, byggt under 1960– och 70-tal. Torget led av bristande rumslighet som poängteras av en rad paraplyalmar och förstärktes ytterligare av att en cykelbana gick rakt igenom torget. Materialen var slitna och möjligheten att stanna upp på torget var starkt begränsad.

Förslaget syftar till att lyfta det sargade torget till en inbjudande mötesplats för de kringboende. För att förstärka rumsligheten planteras en grupp blommande träd i torgets östra del. I motsatta ändan placeras en fontän som tillsammans med en rad blomsterfat på ett enkelt men effektfullt sätt markerar torgets huvudentré.

Torget får en ny beläggning med markerade ränder av hällar som går vinkelrätt mot den förhärskande riktningen. Cykelvägen höjs till nivå med övriga torget och beläggs med betongmarksten i något mörkare färg. Bänkar inbjuder till att stanna upp för att njuta av fontänens porlande och till att titta på blommornas färgprakt eller på förbipasserande.

 

Soderkullatorget