Kv. Trevnaden i Malmö

Beställare: Malmö Stad Stadsbyggnadskontoret/MKB/Kanozi Arkitekter

Nyproduktion av bostäder, detaljplanearbeteTrevnaden färglagd plan 101022 kopia