Beställare: LKF

Kv. Harlösabanan, Lund

header

Harlösabanan ligger strax söder om Lunds stadskärna, alldeles intill det gamla järnvägsspåret mot Hardeberga.

Gården är uppbyggd av ett raster av klippta häckar. Häckarna anspelar på det rytmiska linjemönster som uppstår av järnvägens syllar.

Mellan häckarna bildas små rum och spännande gångar som gjorda för kurragömmalek. Små, gemytliga sittplatser gömmer sig bakom häckar och perennplanteringar.

Markmaterialen är valda med omsorg för att kunna åldras med skönhet. Entréerna är markerade med granithällar.

Kv Harlösabanan

Kv-bsHarl-oesabanan-3
Kv-bsHarl-oesabanan-2

Kv-bsHarl-oesabanan-4