Beställare: Riksbyggen AB
Anläggningsår: 2001

Bo01 – Kv. Salongen 8, Malmö

Bo01_Riksbyggen.pub

En prunkande blomstergata, vars återhållna färgskala förmedlar den fridfulla stämningen, välkomnar besökaren.

Gårdens lilla torg är beklätt med tegel, lagd i ett lugnt mönster. Teglet åldras med skönhet och skänker med tiden ytterligare en dimension åt gården.

Vid torgets finns ett litet vattenblänk och en pergola med perenner och bambu som rör sig stilla i sommarbrisen.

Från pergolan ser man den lilla allmogeträdgården. Här finns en liten kulturskatt i form av traditionella buxbomshäckar och 15 olika gamla sorters fruktträd och nyttoväxter. Äppelträdens blomning kommer med tiden att bli gårdens (v-)årliga höjdpunkt.

Bo01-bsRiksbyggen_Malm-oe

Bo01_Riksbyggen.pub
Bo01_Riksbyggen.pub