Beställare: Yxhult AB
Anläggningsår: 2001

Bo01 – Kv. Salongen 22, Malmö

Bo01_Yxhult.pub

Gestaltningen av trädgården reflekterar husets enkelhet, rena linjer, färgval och behagliga rumsupplevelser.

Inom enkelhetens ram är behaget stort i vistelsen i trädgården på grund av praktfull blomning i massverkan, t ex de många klematisen som inramar gården, de långsträckta rabatterna med gula dagliljor respektive kattmynta, de många krukorna med sommarblommor, mm.

Sittplatserna har stöd av kraftig bambu och utsikt mot trädgårdens påtagliga blomning.

I trädgården finns ett allmogeinspirerat kryddoch grönsaksland med klassisk buxbomskant och olika arter av nyttigheter i hushållet.

Gångytorna är belagda med grå marktegel, ett gammalt material som knyter an till Sydsverige, men i nyare färgtappning.

Gårdens hållbarhet märks i valet av material; tegel, som har låg miljöbelastning och lång livslängd. Gården har stor grönvolym och är trots sin blomrikedom okomplicerad att sköta. Detta gynnar trädgårdens utveckling, mångfald, luftfuktighet och de boendes trivsel.

IMG_3011 (1)Trädgården ett flertal år efter anläggning.