Bohus förskola i Lomma

Beställare: Lomma Kommun

Utformning togs fram i nära samarbete med beställare och personal. Barnen fick en innehållsrik och grönskande utemiljö, användbar på många olika sätt.