Mellanvångsskolan Staffanstorp

Beställare: Staffanstorps Kommunfastigheter AB

Uppdraget omfattade förstudie inför nybyggnad av Mellanvångsskolan, en F-5-skola i Staffanstorps Kommun, samt utformning och projektering till bygghandling.

Den befintliga skolan från 70-talet var mycket sliten. Skolan fick en helt ny skolgård. Personalens höga ambitioner att utnyttja utemiljön i verksamheten gavs helt nya förutsättningar, liksom barnens behov av både grönska, rörelse och lugn. Skolan gavs ett representativt och trivsamt uttryck.Plan Uemiljön 100919 Sektioner färg 100920