Beställare: Malmö gatukontor

Williams Trädgård

En före detta handelsträdgård omformades till en mindre stadsdelspark. Stor hänsyn togs till dess historia, som därmed gav parken dess karaktär och tema.

header

Williams trg maj09 001

 

Williams trg maj09 006