Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret

Temalekplats: Betong, Limhamns torg

header
Lekplatsen på Limhamns Torg är en del av den allmänna omgestaltningen av torget. Leken riktar sig framför allt till de mindre barnen. Den innehåller sand– och vattenlek, gunglek och klättermöjligheter.

Lekplatsens tema är ”Betong”. I lekplatsens olika delar visas betongens många uttrycksmöjligheter – runda och hårda former, infärgning i olika nyanser och reliefverkan.

Lektåget knyter an till Limhamnsbanans viktiga roll i transporten av cement från fabriken i Limhamn in till Malmö.

Utspridda kalkstensblock inbjuder till balanslek och ’följa John’ och minner samtidigt om det numera nedlagda kalkbrottets betydelse för orten och dess cementtillverkning. Sandlådans båtform känns given i detta havsnära läge.

Limhamns-bslek-3 Limhamns-bslek-4
Limhamns-bslek-10 Limhamns-bslek-9
Limhamns-bslek-8 Limhamns-bslek-6
Limhamns-bslek-12 Limhamns-bslek-5