Beställare: Eslövs komun

Kungshults lekplats, Eslöv

Kungshult_lek.pub

En befintlig lekplats i ett villområde i Eslöv behövde upprustas. Lekytan gav ett ödsligt intryck.

På den anslutande kullen med rader av kaukasisk vingnöt, ett flerstammigt träd som med tiden ger en tålig, djungelliknande lekmiljö. Avståndet mellan träden, 3 m, är valt med hänsyn till smidig skötsel och god etablering.

Själva lekytan har kompletterats med ett varierat utbud av redskap och givits en sittplats med grill i sydvästläge.

Kungshult_lek.pub