Barn- och Ungdomssjukhuset i Lund

Beställare: Regionservice Skåne

Barn- och Ungdomssjukhuset behövde en rehabiliterande utemiljö till sina inlagda barn.

Lekmiljön skulle vara lockande, naturlig och fr a innehålla delar som på ett lekfullt sätt kunde användas av sjukgymnasternas arbete med barnens rehabilitering. I nära samråd med vårdpersonal och beställare ritade vi redskapen  och formade lekmiljön inkl trivsam vistelsemöjlighet för besökande anhöriga.

DSC_1965

Inviger ny äventyrspark på Skånes universitetssjukhus - Region SkåneDSC_1967

IMG_3674 kopia

IMG_3679 kopia