Beställare: Malmö Stad, Fritidsförvaltningen
Bild: Fotomontage

Malmö Stadion, ny parkering

headerI samband med den planerande nya arenan krävdes utökad parkering till Stadion. I förslaget görs ytan framför Stadion om till en piazza där platskänslan är starkare än parkeringsfunktionen.

Platsen kan därför fungera väl både med och utan bilar.

Malm-oe-bsstadion-1