Beställare: Malmö stad, Stadsfastigheter
Anläggningsår: 2006

Hedmanska Gården, Malmö

header

Hedmanska gården är en kringbyggd gård med anor från 1500-talet i centrala Malmö.

Gården behövde göras tryggare kvällstid och mer tillgänglig för rörelsehindrade m fl. Den behövde också ges bättre funktion för sina olika verksamheter, servering, utställningar och sommarscen.

Den historiska anknytningen och ett “omärkligt” införande av ökad tillgänglighet mm var bärande idéer i gestaltningen.

Hedmanska-bsg-aarden-bsi-bsMalm-oe-3
Hedmanska-bsg-aarden-bsi-bsMalm-oe-2