Beställare: Malmö Stad, Gatukontoret
Anläggningsår: 2002

Limhamns torg

header
Limhamns torg har använts som handels- och samlingsplats sedan lång tid tillbaka. Dess nya gestaltning återspeglar i viss mån historien, Det har tydlig torgkaraktär med ljus, rymd och flexibilitet. Samtidigt har torget en påtaglig grönska och blomning med träd, gräs och rabatter. En trädkrans i form av dubbla rader av jättevitoxel omgärdar torget. Tillsammans med gräsovalen I torgets mitt återkopplar detta till torgets utfomrning från 1900-talets början. Det inre av torget är belagt med gatsten medan träden står i grus, med möjlighet till boulespel. Skulpturen ‘Vattenkristaller’ och de karakterisktiska gatlyktorna är element som har behållits vid ombyggnaden. Längs torgets sidor löper häckar alternativt murar och innanför dem stora perennrabatter och många sittplatser. Södra långsidan hålls öppen mot gamla rådhuset. Torgets hörnor är öppna för att underlätta gångtrafik. En fast scen är placerad i östra delen. Här finns också en småbarnslek med temat betong som associerar till ortens kalkbrotts-historia. Parkeringsplatser finns under trädraderna, med direkt infart från omgivande gator.

Limhamns-bstorg-3 Limhamns-bstorg-2