Beställare: Tekniska Förvaltningen, Lund

Gång- & Cykeltunnel, Norra Ringen, Lund

Norra_Ringen_tunnel.pub

I samband med en omläggning av trafiken i korsningen Norra Ringen/Getingevägen togs ett antal förslag till utsmyckning av två tunnlar fram.

Förslaget har hämtat inspiration från intilliggande ridhus och det faktum att tunneln är en viktig förbindelse mellan Tekniska högskolan och ett av stadens största studentområden.

Stiliserade hästar i form av schackspringare ”hoppar fram” i full galopp över schackrutor av klinker.

Norra_Ringen_tunnel.pub
Norra_Ringen_tunnel.pub

Norra_Ringen_tunnel.pub
Norra_Ringen_tunnel.pub

Norra_Ringen_tunnel.pub