Beställare: Familjen Ozolins

Villaträdgård i Lund

Villa_Ozolins.pub

Ägarna till en renoverad sjuttiotalsvilla önskade sig en trädgård i samma strama stil som de har renoverat sin villa interiört.

Familjen har två barn och trädgårdens gestaltning utgår från estetsika såväl som funktionella aspekter. Intill uteplatsen är en kryddträdgård anlagd i söderläge.

Den långsmala dammen med fond av bokhäck utgör en vacker och vilsam vy från uteplatsen.

Villa-bsOzolins

Villa_Ozolins.pub