Beställare: PEAB Sverige AB
Anläggningsår: 2001

Bo01 – Kv. Salongen 5, Malmö

Bo01_PEAB.pub

Trädgården präglas av enkelhet, lugn och skönhet.

Den centrala gräsytan är planterad med rader av körsbärsträd som med tiden bildar ett krontak. Genomsilande ljus ger skuggor och dagrar vilket ger platsen speciell karaktär. Träden bjuder på magnifik vårblomning och sprakande höstfärger.

Gångstråken som löper runt gräsytan har en klassisk beläggning av betonghällar och smågatsten.

Du finner sittplatser i både sol och skugga. Längs mu- ren i söderläge löper en pergola med bänkar och prunkande rabatter i varma färger.

Vattnets spel med ljus och ljud kan upplevas i gårdens permanenta vattenspeglar och i de rännor som leder bort regnvattnet till grändens kanaler.Peab06 012

Bo01_PEAB.pubGården 6 år efter anläggning.